PHOTOS

PHOTOS FROM AERIAL PHOTO COMPETICION 2022 (KAP)

2022-Fanø-KAP-Contest33
2022-Fanø-KAP-Contest42
2022-Fanø-KAP-Contest21
2022-Fanø-KAP-Contest32

Klik for at forstørre

PHOTOS 

CHINESE KITES - A SELECTION OF KITES FROM THE VISITING KITEMAKERS

liu lijian 1
zhao shiming 3
yang zhibing 2
yang hongwei 3
wu zuwei 3
song changdong 1
shen xiaocheng 2
quan heping 2
liu zhijiang 3
liu shujie 2
liu shouzhi 3
liu lijian 3
lio baohua 2
huo chunling 3
deng ying 3
cheng yinghua 2

Klik for at forstørre

PHOTOS 2023

 - TO BE UPDATED